ቀዳማይ ገጽ
ጴጥሮስ
ገብረመድኅን
Basiswortschatz Deutsch - Tigrinya

ወራሲ – መባእታዊ ቓላት ቋንቋ ጀርመን

ቋንቋ ጀርመን ንዝጅምሩን ንዝመሃሩን መገዲ መትሓዚትን መወከሲትን፡ ሓጋዚትን መሃሪትን ብዓይነታ ፍልይቲ፡ ብትሕዝቶኣ ብቕዕቲ ኣቀራርባኣ ንጹር፡ ቃላታ ብሩህ ካብ ጎንኹም ክትፍለ ዘይብላ

መባእታዊ ቓላት ቋንቋ ጀርመን

  • እዋናዊ ዝኾኑ ኣስታት 4000 ቃላት ቋንቋ ጀርመን
  • ብመሰረት ዝምድናኦም ናብ ምዕራፋት እተኸፋፈሉ
  • ደድሕሪ ነፍስ ወከፍ ቃል ነደማምጻኡ ዝምልከት ሓበሬታ ብትግርኛ
  • ስማት ምስ ኣመልከቲ ስሞምን ዓይነት ኣበዛዝሓኦምን
  • ኣብነት ዝኾኑ ሓያሎይ ዓረፍተ ነገራት ምስ ትርጉሞም
  • መውጽኢ ቓል ቋንቋ ጀርመን ብዝርዝር
Foto Pietros Werasi

ብዛዕባ ኣዳላዊ

ጴጥሮስ ገ/መድሕን ወራሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርሊንን ማይንስን ፊሎሎጂ ሴማዊ ቛንቋታትን፡ ኣነጻጻሪ ስነ ቛንቋን ስነ ባህልን እተመሃረን ዘጽንዐን ውልቀ-ሰብ’ዩ። ኣብ ዓውዲ ቛንቋታት ምስ ትምህርቱን መጽናዕቱን እተተሓሓዘ ቐጻሊ ተገዳስነትን ንጥፈትን ዘለዎ ኾይኑ፡ ብምዱብ ኣገባብ’ውን ትምህርቲ ቛንቋ ጀርመን ይምህር’ዩ። ብልዑል ትምህርቲ ኣብ ዝቐሰሞ ፍልጠትን ካብ ነዊሕ ጊዜ ብግብሪ ኣብ ዘዋህለሎ ተመኵሮን ተመርኲሱ ዘዳለዋ፡ ብዓይነታን ብጽፈታን ፍልይቲ ዝኾነት መባእታዊ ቓላት ቋንቋ ጀርመን (A1-B2) ዝሓዘት መጽሓፍ ንተዛረብቲ ቛንቋ ትግርኛ ሒዝልና ቐሪቡ’ሎ።

ርእይቶ ኣንበብታ

ትምህርቲ ቛንቋ ጀርመን ስለ ዝጀመርኩ፡ ነዛ መጽሓፍ ምሳይ ሒዘያ’የ ዝንቀሳቐስ ዘለኹ። ብሓቂ ኻብ ጎነይ ዘይትፍለ መኻይድተይ ምርኵሰይ ኮይና’ላ። ጽቡቕ ጌራ’ያ ትጠቕመንን ትሕግዘንን ዘላ። በጸሓሕፋኣን ብዓይነታን ከየደነቅኩዋን ስለ’ቲ ኣበርክቶኻ ከየመስገንኩኻን ክሓልፍ ኣይደልን።

ዳዊት (ማይንስ)

መምሃሪ ቓላት ቋንቋ ጀርመን ዝኾኑ ብትግርኛ ዝተዳለዉ ሓደ ሓደ መጽሓፍቲ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ እዋን ርኤን ተጠቂመን ኣለኹ። እዛ መጽሓፍ ግን ቃላታን ኣገባባን ንጹርን ርዱእን ብጥንቃቒ ዝተዳለወትን ዝሓሸትን ኮይና ረኺበያ። ከም’ቲ ዝግባኣ ሰብ ገዚኡ ክጥቀመላን ክመሃረላን እምነየላ።

ሃብተ (ፍራንክፈርት)

መጽሓፍ ክትጠልቡ ወይ ሃናጺ ርእይቶኹም ክተካፍሉና እንተደሊኹም፡ ብመገዲ ኢ-መይል books@werasi.com ወይ ብፈይስቡክ http://www.facebook.com/​werasi​publication ተወከሱና።