ቀዳማይ ገጽ
ጴጥሮስ
ገብረመድኅን
Ghebremedhin Werasi Basiswortschatz Deutsch - Tigrinya

እንቋዕ ብደሓን መጻኹም / መጻኽን

ኣብ እንዳ-ወራሲ እንቋዕ ብደሓን መጻኹምን መጻኽንን ክብለኩም እደሊ። ስመይ ጴጥሮስ ገብረመድኅን ወራሲ ይበሃል። ወግዓውን ሕጋውን ኣገልግሎት ትርጕም (ቋንቋ ትግርኛ - ቋንቋ ጀርመን) ብቓልን ብጽሑፍን ብምሃብን፡ ኣብ ቋንቋን ካልእን ዘተኰረ ኣድላዪ መጽሓፍቲ ብምድላውን ብምትብባዕን፡ ትምህርቲ ቛንቋ ጀርመን ብምምሃርን ዝነጥፍ ውልቀ-ሰብ እየ። „ቃል ይሓልፍ - ጽሑፍ ይተርፍ“

መጽሓፍ ክትጠልቡ ወይ ሃናጺ ርእይቶኹም ክተካፍሉና እንተደሊኹም፡ ብመገዲ ኢ-መይል books@werasi.com ወይ ብፈይስቡክ http://www.facebook.com/​werasi​publication ተወከሱና።